FönstermarkisT320_01 (4)

Mörkgrå markiser på gul villa