Intregritetspolicy

Inledning

Integritetspolicyn värnar om din integritet och beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida. All hantering av våra kunders och anställdas personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Information vi samlar in om dig

Vi samlar in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss. Uppgifterna hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter ber vi dig att kontakta oss via e-post.

Om du söker arbete hos oss kommer vi att hantera dina uppgifter i dina ansökningshandlingar.

Ändamål och laglig grund för hantering av personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Vissa tjänsteleverantörer behandlar din mejladress och /eller mobilnummer i syfte att samla in recensioner av Svenska Lamella, du kan därför få en förfrågan angående detta. Dessa har endast rätt att hantera dina uppgifter för Svenska Lamellas räkning i samband med att de utför en tjänst åt bolaget, tex att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Samtycke

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med Svensk lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:

Svenska Lamella V-Persienn & Markis AB
Org.nr: 556840-8305
Adress: Jämtlandsvägen 120, 16260 Vällingby
E-post: info@svenskalamella.se
Telefon: 08-875987

SENASTE NYHETER

Beställ vävprover!

Här kan du se och beställa vävprover från hela StyRas invändiga sortiment.

Styra vävprover